EMail:

sc@kospakkiessc.co.za

WhatsApp:

073 543 8778

About

A Christian bible study group from Pretoria started the Food Parcel project in 2005.

The purpose of the project is to reach out to less fortunate people in Pretoria, by giving them a parcel containing groceries to supply is some of their basic needs.

Groceries are bought in bulk every month and are then divided into smaller parcels. The value of such a parcel will range from R 90 – R 100. These parcels are then distributed to people on the street or sent to people who are struggling financially.

Currently we have the opportunity to distribute a minimum of 350 packages every month to people who have asked for help. Unfortunately due to financial constraints, we can currently only provide about 50 – 120.

We are asking for you financial support in this community project.

Die Kospakkie-projek is in 2005 deur ‘n Christelike bybelstudiegroep van Pretoria geloods. 

Die doel van die projek is om na minder bevoorregte mense in Pretoria uit te reik, en iets aan hulle te oorhandig om te help om in hul basiese behoeftes te voorsien.

Daar word maandeliks kruideniersware in groot maat gekoop, en dan word dit in kospakkies verdeel. Die pakkies se waarde beloop so tussen R 90 en R 100. Hierdie pakkies word dan uitgedeel aan mense op straat, of waar versoeke ontvang word van gesinne wat finansieël swaarkry.

Huidiglik is daar ‘n vaste afset gebied vir ongeveer 350 kospakkies. Dit sluit slegs mense in wat ons spesifiek genader het, en dan het ons nog nie eens die mense op straat bereik nie. Weens finansiële redes word daar huidiglik slegs ongeveer 50 – 120 pakkies per maand opgemaak en versprei.

Ons vra vir u finansiële ondersteuning in hierdie gemeenskapsprojek.

Hannelie Cares | Hannelie Gee Om

Some information here about Hannelie Cares | Hennelie Gee Om.

Hannelie Pretorius Magtiging

Spread the love